Struktura Urzędu Miejskiego

Burmistrz Stronia Śląskiego
DARIUSZ CHROMIEC

Tel. 74/ 811 77 12; pok. nr 20

Burmistrz.jpeg

Zastępca Burmistrza
LECH KAWECKI
Tel. 74/ 811 77 13; pok. nr 19
 


Sekretarz Gminy
TOMASZ OLSZEWSKI

Tel. 74/ 811 77 51; pok. nr 25

Skarbnik
GRAŻYNA KONOPKA

Tel. 74/ 811 77 16; pok. nr 27


Biuro ds. Obsługi Burmistrza
(pokój nr 18)
Sara Czerhoniak - Specjalista ds. Obsługi Biura Burmistrza
Kamila Staszak - Specjalista ds. Obsługi Biura Burmistrza
tel. (74) 811 77 12

Biuro Obsługi Klienta
(pokój nr 15)
1. Justyna Szychalska
- Starszy Specjalista ds. Kadr oraz Obsługi Ludności
tel. (74) 811 77 11, 811 77 00

2. Gabriela Majewska - Pomoc Administracyjna
tel. (74) 811 77 11

Biuro Obsługi Rady Miejskiej
(pokój nr 31)
Agnieszka Gawron
- Inspektor ds. Obsługi Rady Miejskiej
tel. (74) 811 77 46

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
(pokój nr 2)
Marek Stocki
 - Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej
tel. (74) 811 77 29

Główny Księgowy
(pokój nr 26)
Ewa Dobosz
tel. (74) 811 77 25


Referat Księgowości
(pokój nr 26)
Joanna Ślifirz - Inspektor ds. Rozliczeń i Płac
tel. (74) 811 77 23

(pokój nr 4)
Karin Knop
– Inspektor ds. Rozliczeń i Podatku VAT
tel. (74) 811 77 24

Referat Finansów i Podatków
(pokój nr 11)

1. Monika Rakoczy - Kierownik Referatu Finansów i Podatków
tel. (74) 811 77 30

(pokój nr 14)
1. Iwona Dziuba - Inspektor ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel. (74) 811 77 36

2. Dorota Witkowska - Starszy Specjalista ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Sprawozdawczości
tel. (74) 811 77 28

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - Jacek Golisz - Robotnik Gospodarczy

(pokój nr 12)
1. Andrzej Konarski - Inspektor ds. Podatków i Opłat Lokalnych
tel. (74) 811 77 27

2. Ewelina Sosnowska-Ambroziak - Starszy Specjalista ds. Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
tel. (74) 811 77 26

3. Dorota Mach – Inspektor ds. Windykacji, Podatków i Opłat Lokalnych
tel. (74) 811 77 45

Urząd Stanu Cywilnego i Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
(pokój nr 9)
Edyta Szkudlarek
 – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
tel. (74) 811 77 31

Referat Gospodarki Przestrzennej
(pokój nr 8)
1. Lech Sadowski - Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej
tel. (74) 811 77 14

2. Krzysztof Bugajski - Starszy Specjalista ds. Inwestycji i Gospodarki Komunalnej
tel. (74) 811 77 20

3. Anna Kostecka - Starszy Specjalista ds. Zamówień Publicznych
tel. (74) 811 77 19

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
(pokój nr 5)
1. Aleksandra Zawiślak - Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Wiejskich
tel. (74) 811 77 15

2. Judyta Kurek - Starszy Specjalista ds. Obrotu Nieruchomościami i Dzierżaw
tel. (74) 811 77 21

3. Anna Iwanicka - Specjalista ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
tel. (74) 811 77 41

Biuro Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej
(pokój nr 3)
1. Sylwia Janukowicz - Starszy Specjalista ds. Działalności Gospodarczej i Promocji Gminy
tel. (74) 811 77 17

2. Krystyna Łyczkowska-Matczuk - Starszy Specjalista ds. Strategii i Rozwoju Gminy
tel. (74) 811 77 22

Samodzielne Stanowisko ds. Oświaty, Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
(pokój nr 29)
Anna Chilicka

tel. (74) 811 77 42

Biuro Przewodniczącego Rady Miejskiej
(pokój nr 31)
Tomasz Erdmański -
Przewodniczący Rady Miejskiej
tel. (74) 811 77 47

 

Sala Konferencyjna
(pokój nr 17)

Sala Ślubów
(pokój nr 24)

 

Straż Miejska w Stroniu Śląskim
BUDYNEK PRZY UL. MICKIEWICZA NR 2
tel. (74) 811 77 57
     (74) 814 31 89
      600 016 417

Ewa Danek - Komendant Straży Miejskiej
Łukasz Wójcik – Starszy Inspektor
Bernard Bernecki – Inspektor
Wojciech Ziobro - Starszy Specjalista