Perły Samorządu 2016 już rozdane

We wtorek (24 maja b.r.) w Warszawie odbyła się uroczysta gala laureatów plebiscytu „Perły Samorządu”.

Konkurs ten jest bardzo prestiżowy i co równie ważne – całkowicie bezpłatny. Partnerem merytorycznym sprawującym nadzór nad rzetelnym opracowywaniem wyników była spółka Deloitte Consulting S.A.  W typowaniu najlepszych włodarzy gmin były brane pod uwagę takie kryteria jak: strategiczna wizja rozwoju gminy, sposób zarządzania urzędem, aktywna współpraca ze społecznością lokalną oraz największe sukcesy w minionym roku. Na stronie organizatorów plebiscytu można przeczytać między innymi o tym, że jednym z ważniejszych aspektów oceny w kategorii włodarza roku była liczba kadencji sprawowania pieczy nad gminą. Niewątpliwie – ilość lat pełnienia funkcji włodarza danego regionu jest swego rodzaju wyznacznikiem, który obrazuje, że osoba ta sprawdziła się na stanowisku i można ją obdarzyć zaufaniem.
Jesteśmy dumni, że zauważono i doceniono pracę Burmistrza Stronia Śląskiego – Zbigniewa Łopusiewicza, który piastuje w Stroniu Śląskim funkcję samorządową, ale także menedżerską już od ponad 20 lat. 

 

 

25.05.2016
powrót