Odrestaurowaliśmy "Dmuchacza Szkła"

Zakończyły się prace przy renowacji rzeźby pn. „Dmuchacz Szkła” autorstwa Borysa Michałowskiego – profesora wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych i autora m.in. pomnika Pomordowanych Profesorów Lwowskich stojącego przy gmachu Politechniki Wrocławskiej oraz pomnika Ludowego Wojska Polskiego w Złotoryi. Dzieło pochodzi prawdopodobnie z 1965 roku i jest wyrazem szacunku oraz ukłonem w stronę bohaterów pracy 1945-1965. Odnowieniem wspomnianego obiektu zajął się p. Kazimierz Durawa z Zakładu Obróbki Kamienia Naturalnego „Głaz”, a jego pracę nadzorował konserwator sztuki - p. Piotr Wanat. Koszt tego zadania wyniósł 36 900 zł. brutto i w całości został on pokryty ze środków gminnych. Niszczejąca rzeźba od jakiegoś czasu znajdowała się w zagajniku przy ul. Mickiewicza jednak z uwagi na charakter dzieła odnoszący się bezpośrednio do historii i tradycji Stronia Śląskiego – pomnik został przeniesiony i usytuowany w miejscu starej bramy wejściowej na teren Huty Szkła Kryształowego „Violetta”. 

 

 

06.04.2016
powrót