Dotacje na wkłady własne w 2016 r.

Informujemy o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (z ciągłym naborem ofert – do dnia 31.10.2016 lub do wyczerpania środków) na udzielenie dotacji stanowiących wkład własny organizacji pozarządowych do projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Szczegóły w załączonym Zarządzeniu Burmistrza Stronia Śląskiego. Zachęcamy organizacje pozarządowe do korzystania z ww. możliwości.

PDFZB nr 271 z 16.03.2016 r.pdf

Wzór oferty: DOCWzor oferty.doc

 

23.03.2016
powrót