Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego wydał zarządzenie rozstrzygające otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. Zarządzenie zostało wydane na podstawie opinii komisji konkursowej oceniającej złożone oferty. Treść zarządzenia dostępna jest na Biuletynie Informacji Publicznej: kliknij tutaj.

09.02.2016
powrót