Głosowanie w Dolnośląskim Budżecie Obywatelskim

Zgodnie z harmonogramem Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego 2024 -  już 14 czerwca rozpocznie się głosowanie.

Każdy z mieszkańców naszego województwa będzie mógł wybrać po jednym projekcie z każdej dziedziny tematycznej.

Dziedzin jest 5:

1. Sport

2. Turystyka

3. Kultura

4. Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami

5. Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Łączna ilość projektów, na które będzie można oddać swój głos to 52.

Głosować będzie można za pośrednictwem formularza elektronicznego, który będzie dostępny od 14 czerwca pod adresem: https://dolnyslask.budzet-obywatelski.eu/glosowanie.

Głosowanie potrwa do 28 czerwca do godziny 12.00.