Nowe zasady przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz wzory wniosków

Od dnia 14 maja 2024 r. r. obowiązują nowe zasady przyznawania stypendiów naukowych, artystycznych i sportowych oraz wzory wniosków, na podstawie następujących Uchwał Rady Miejskiej Stronia Śląskiego:

- stypendia sportowe: Uchwała nr LXXXI-515-24 z dnia 30.04.2024 r.pdf (378,18KB)

- stypendia naukowe i artystyczne dla studentów: Uchwała nr LXXXI-516-24 z dnia 30.04.2024 r.pdf (380,46KB)

- stypendia naukowe i artystyczne dla uczniów: Uchwała nr LXXXI-517-24 z dnia 30.04.2024 r.pdf (416,36KB)

Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przyznawania stypendiów, znajdują się w uchwałach.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie: do 15 września br. Decyduje data wpływu do urzędu.