Rada Miejska IX kadencji 2024-2029

sztandar.jpeg

Rada Miejska Stronia Śląskiego IX kadencji  2024 - 2029 r.

 1. Dorota Adamczyk
 2. Marek Balicki
 3. Szymon Bora
 4. Krystyna Brzezicka
 5. Tomasz Erdmański – Przewodniczący Rady Miejskiej
 6. Monika Kardynał-Makselan
 7. Irena Kolczyńska
 8. Krzysztof Kujawiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
 9. Marcin Ozga
 10. Wiesław Ryczek
 11. Wiesław Ryczko
 12. Jacek Serafin
 13. Natalia Skierkowska
 14. Remigiusz Sławik
 15. Ryszard WiktorSkład Komisji Rady Miejskiej IX kadencji

Komisji Rewizyjna

 1. Remigiusz Sławik - Przewodniczący
 2. Marek Balicki - Wiceprzewodniczący
 3. Krystyna Brzezicka - Sekretarz
 4. Wiesław Ryczek
 5. Ryszard Wiktor

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Dorota Adamczyk - Przewodnicząca
 2. Irena Kolczyńska - Wiceprzewodnicząca
 3. Marcin Ozga - Sekretarz

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia

 1. Natalia Skierkowska - Przewodnicząca
 2. Szymon Bora - Wiceprzewodniczący
 3. Irena Kolczyńska - Sekretarz
 4. Dorota Adamczyk
 5. Monika Kardynał - Makselan
 6. Ryszard Wiktor

Komisja Budżetu i Finansów

 1. Wiesław Ryczek - Przewodniczący
 2. Jacek Serafin - Wiceprzewodniczący
 3. Marcin Ozga - Sekretarz
 4. Marek Balicki
 5. Krzysztof Kujawiak

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 1. Dorota Adamczyk - Przewodnicząca
 2. Natalia Skierkowska - Wiceprzewodnicząca
 3. Monika Kardynał - Makselan - Sekretarz
 4. Irena Kolczyńska
 5. Wiesław Ryczko
 6. Jacek Serafin

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego

 1. Krzysztof Kujawiak - Przewodniczący
 2. Remigiusz Sławik - Wiceprzewodniczący
 3. Wiesław Ryczko - Sekretarz
 4. Szymon Bora
 5. Krystyna Brzezicka
 6. Marcin Ozga