Mieczysław Krywieńko

CIMG5536.jpeg

Mieczysław KRYWIEŃKO ur. 26 stycznia 1950 roku w Ołdrzychowicach Kłodzkich.
Do szkoły podstawowej uczęszczał w Ołdrzychowicach Kłodzkich w latach 1956-63.
W latach 1963-67 ukończył liceum ogólnokształcące im Bolesława Chrobrego w Kłodzku.
W latach 1967-69 ukończył Państwową Leśną Szkołę Techniczną w Tułowicach.
W latach 1974-79 ukończył Akademie Rolniczą w Krakowie na Wydziale Leśnictwa i uzyskał tytuł inżyniera. W międzyczasie rozpoczął karierę zawodową.
W latach 1970-79 pracował w Biurze Urządzania Lasu w Brzegu.
W 1979 r. podejmuje pracę w Nadleśnictwie Lądek Zdrój, gdzie kolejno pełni funkcje nadleśniczego terenowego, zastępcy nadleśniczego i od 1 lipca 1990 r. na stanowisku nadleśniczego, funkcję tą pełni do dnia dzisiejszego z przerwą w okresie 2007-08 kiedy to byt dyrektorem w Zakładzie Usług Turystycznych „Jaskinia Niedźwiedzia”.

Jest postacią ogólnie znaną, szanowaną i lubianą w naszej malej ojczyźnie. Poza profesjonalnie pełnionymi obowiązkami zawodowymi jego życie wypełnia działalność społeczna na różnorakich płaszczyznach.

Niezwykle trudno opisać działalność społeczną i zainteresowania Pana Mieczysława Krywieńki w kilku zdaniach, opracowanie książkowe byłoby właściwą formą. Miłośnik historii i sztuki. Inicjator i czynny uczestnik odbudowy wielu obiektów sakralnych: kościołów, kapliczek czy figurek świętych (kościoły w Karpowie i Wrzosówce, zespół sakralny na Cierniaku w Radochowie, kapliczka Świętego Eustachego w Trzebieszowicach, kapliczka Emaus w Starym Gierałtowie, kapliczka Świętego Onufrego w Stroniu Wsi itp.).

Organizator wielu spotkań ludzi kultury, wystaw i wernisaży. W nadleśnictwie od wielu lat działa galeria „Zielone oko”. Zawsze przychylny i mocno zaangażowany we współpracę ze szkołami, placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami. Izba edukacyjna przy nadleśnictwie, tętni życiem przez cały rok. Współpraca ze szkołami owocuje licznymi akcjami proekologicznymi, konkursami plastycznymi i wystawami prac.

 Pan Mieczysław Krywieńko jest również inicjatorem wielu działań z zakresu turystyki i sportu. Schrony turystyczne, wieże widokowe, trasy rowerowe oraz narciarstwa biegowego to także dzieła, do których osobiście przyłożył rękę. Niejednokrotnie działania takie utrudniają prace leśnikom (przygotowana trasa narciarska na drodze leśnej wyłącza ten obszar na długie miesiące z działalności gospodarczej) jednak inicjatywy lokalnej społeczności nigdy nie spotkały się z odmową Pana nadleśniczego.

Od wielu lat aktywnie wspomaga klub sportowy Kryształ Stronie Śląskie chociaż czyni to bez rozgłosu i afiszowania się tym faktem. Uważa, że wychowanie poprzez sport jest najlepszym sposobem formowania charakterów i postaw młodych ludzi.

Funkcje społeczne:
- radny przez dwie kadencje w gminie Stronie Śląskie,
- prezes koła przewodników PTTK w Stroni u Śląskim,
- członek stowarzyszenia Klubu Górskiego Doliny Białej Lądeckiej,
- członek towarzystwa Przyjaciół Doliny Białej Lądeckiej „Kruszynka”,
-  wieloletni prezes Kola Łowieckiego Darz Bór w Lądku Zdroju,
- honorowy członek OSP w Starym Gierałtowie i w Skrzynce.

Wielokrotnie odznaczany:
- Brązowy Krzyż Zasługi (1984). - Kordelas Leśnika Polskiego,
- Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi dla pożarnictwa,
- Brązowy, Srebrny i Złoty Medal Zasługi dla łowiectwa,
- Medal Świętego Huberta za szerzenie kultury łowieckiej,
- Srebrna Odznaka Ochrony Środowiska,
- Odznaka za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców.

PDFUchwała Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 31.08.2015 r. nr XII-79-15 w sprawie nadania tutułu Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie.pdf (181,62KB)