Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Stroniu Śląskim

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kłodzkim oraz Gminą Stronie Śląskie, od dnia 4 stycznia 2016 r. na terenie Gminy Stronie Śląskie funkcjonuje Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, który jest zlokalizowany w Stroniu Śląskim przy ul. Zielonej 5 (lokal nr 4, usytuowany na parterze budynku w bezpośrednim sąsiedztwie biura Ośrodka Pomocy Społecznej).

Punkt czynny: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00 - obsługiwany przez Adwokata oraz Radców Prawnych.

Łącznie na terenie powiatu kłodzkiego uruchomiono 7 punktów świadczących usługi  nieodpłatnej pomocy prawnej:

 

Lp

Miejsce świadczenia bezpłatnej obsługi prawnej

Kontakt

Godziny otwarcia

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

1

KŁODZKO,
ul. Grunwaldzka 29

kom. 533 379 679

800-1300

800-1300

900-1500

800-1300

800-1300

2

BYSTRZYCA KŁODZKA,
ul. Sienkiewicza 6

kom. 533 379 672

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

3

NOWA RUDA,
ul. Kopernika 8

kom. 533 379 671

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

4

STRONIE ŚLĄSKIE,
ul. Zielona 5

kom. 533 379 675

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

800-1200

5

ŚCINAWKA ŚREDNIA
ul. Mickiewicza 16

kom. 533 379 674

800-1300

800-1300

900-1500

800-1300

800-1300

6

MIĘDZYLESIE
Pl. Wolności 1

kom. 533 379 676

800-1300

800-1300

900-1500

800-1300

800-1300

7

KUDOWA-ZDRÓJ
ul. Poznańska 2

kom. 533 379 678

800-1300

700-1100

900-1500

800-1400

800-1300

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • seniorzy po ukończeniu 65 lat,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni. Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio – adwokata lub radcy prawnego udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej.

pprawna1.jpeg pprawna2.jpeg

30.12.2015
powrót