Lidia Geringer de Oedenberg

Lidia_Joanna_Geringer_de_Oedenberg_MEP_1.jpeg

Pianistka, malarka, ekonomistka, dziennikarka, matematyk, manager. Wykształcenie muzyczne uzyskała kończąc klasę fortepianu Liceum Muzycznego we Wrocławiu (1977). Ukończyła Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu, na wydziale Zarządzania i Informatyki -kierunek Cybernetyka Ekonomiczna i Statystyka, specjalność Ekonometria i Statystyka -uzyskując dyplom z wyróżnieniem (1981).

Dodatkowe wykształcenie zdobywała na:

 • Podyplomowych Studiach Marketingu w Kulturze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie-SGH (1997),
 • Universidad Internacional Menendez Pelayo w Santander (Hiszpania) - dyplom z zakresu "Los festivales de Musica y su influjo social" (1998),
 • The Amsterdam Maastricht University (Holandia) - dyplom "Sponsorship for the Arts" w 1998 oraz w 2000 dyplom "Arts Management, People Management" (2000),
 • Francuskim Instytucie Zarządzania.

Pracowała jako artysta-ptastyk, prezentując swoje prace na ponad 20 indywidualnych wystawach głównie za granicą (1981-1989).

Pracując w redakcji publicystyki kulturalnej w TVP SA we Wrocławiu (1990-1997) oraz współpracując z TVP Polonia w Warszawie (w latach 1994-2000), przygotowała kilkadziesiąt programów oraz cykli poświeconych najwybitniejszym polskim twórcom i imprezom kulturalnym. Była stałym współpracownikiem tygodnika "Wiadomości Kulturalne" (1995-1997).

W 1996 roku została pełnomocnikiem wojewody wrocławskiego do utworzenia pierwszej w Polsce nowatorskiej "instytucji kultury - festiwalu" pod nazwą Międzynarodowy Festiwal "Wratislavia Cantans", gdzie przez 10 lat pełniła funkcję dyrektora generalnego (1996-2005). Stojąc na czele festiwalu "Wratislavia Cantans" w 1997 roku została wybrana do Zarządu European Festivals Association (EFA) w Genewie, a następnie pełniła funkcję Prezydenta Komisji Marketingu w EFA.

Aktywnie uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach i programach kulturalnych jako prelegent. Prezentowała nowoczesny marketing w kulturze na Konferencji International Society for the Performing Arts (ISPA) w Nowym Jorku (1998) oraz w ramach Training Program - New marketing in Culture organizowanego przez EFA w Genewie (1999), Lizbonie (2000) oraz w Warnie (2001).

W uznaniu jej kompetencji oraz zasług na polu organizacji prestiżowych imprez muzycznych Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Spraw Zagranicznych powierzyli jej stanowisko Komisarza ds. muzyki festiwalu "Europalia - Polska 2001" organizowanym w krajach Benelux i we Francji (2000-2002).

W 2001 roku byłą Dyrektorem Programowym Telewizji Polskiej SA Oddział we Wrocławiu, a od maja 2004 do 2006 roku Wiceprzewodniczącą Rady Programowej TVP S.A. Oddział we Wrocławiu.

Kierowała jako Dyrektor Generalny Filharmonią Wrocławską (2001-2005). Członek Rady Programowej     Fundacji     instytut     Spraw     Publicznych     na     kadencję     2010-2013.

13 czerwca 2004 r. uzyskała mandat w eurowyborach oraz prawo do reprezentowania naszego kraju w Parlamencie Europejskim. W pierwszej swojej kadencji eurodeputowanego pracowała w:

 • Komisji Prawnej będąc jej Wiceprzewodniczącą (2007-2009),
 • Komisji Rozwoju Regionalnego,
 • Komisji Petycji,
 • Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia,
 • Komisji Kultury w Zgromadzeniu Parlamentarnym EUROMED,
 • Komisji Budżetowej (2004-2006),
 • Tymczasowej Komisji ds. Wyzwań Politycznych i Środków Budżetowych w Rozszerzonej Unii w latach 2007-2013 (2004-2005),
  oraz
 • Delegacji ds. Stosunków z Państwami Azji Południowej,
 • Delegacji do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE - Chorwacja,
 • Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.

Szczególną troską otacza środowiska osób defaworyzowanych: osoby starsze, niepełnosprawnych, rencistów. Z jej inicjatywy Parlament Europejski przyjął oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia napisów do wszystkich programów telewizji publicznych w UE, wzywając Komisję Europejską do dalszych działań na rzecz niesłyszących i niedosłyszących obywateli Unii Europejskiej. Działania te zostały docenione przez "The Parliament Magazine", który nominował Lidię Geringer de Oedenberg do tytułu "Europarlamentarzysty Roku" w kategorii "Campaigner of the Lear 2008".

Ponownie uzyskała mandat do europarlamentu w wyborach roku 2009. Podczas pierwszej sesji plenarnej nowowybrany Parlament Europejski wybrał Lidię Geringer de Oedenberg do Prezydium na stanowisko Kwestora - w głosowaniu uzyskała największą liczbę głosów spośród wszystkich członków Kolegium Kwestorów oraz drugi wynik (po Jerzym Buzku) ze wszystkich 25 kandydatów do Prezydium Parlamentu. W II kadencji pełni funkcje:

Kwestora:
- Tymczasowa grupa ds. oceny wdrożenia statutu posła i statutu asystenta,
- Grupa ds. Informacji i Polityki Komunikacji,
- Grupa Wysokiego Szczebla ds. Równouprawnienia Płci,
Członka:
- Komisji Prawnej - Grupa Robocza ds. Praw Autorskich, Grupa ds. Własności Intelektualnej,
- Komisji Petycji, Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowej,
- Intergrupa    PE    ds.    Gór,    Wysp    i    Rzadko    Zaludnionych    Regionów (wiceprzewodnicząca),
- Intergrupa PE ds. Tybetu (wiceprzewodnicząca),
- Rady Zarządzającej Forum Lizbońskiego.
Zastępcy Członka:
- Komisji Budżetowej,
- Delegacji do wspótnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja,
- Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE,
- Delegacji do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Pani Poseł Lidia Geringer de Oedenberg jest także członkiem Intergrupy w Parlamencie Europejskim, która ma za zadanie promować równość kobiet i mężczyzn w dostępie do sprawowania funkcji społecznych, kierowniczych i nie tylko.

Pani Poseł Lidia Goeringer de Oedenberg od niedawna jest związana z Gminą Stronie Śląskie w sposób szczególny - stała się mieszkańcem naszej małej ojczyzny, odrestaurowując przedwojenną posesję położoną we wsi Stary Gierałtów. Aktywnie uczestniczy w życiu mieszkańców Gminy Stronie Śląskie poprzez udział w wielu przedsięwzięciach, takich jak:

26 lipca 2011 - Stary Gierałtów - spotkanie zorganizowane w Świetlicy "Trzy Siostry" w Starym Gierałtowie (gmina Stronie Śląskie). Tematem dyskusji, było objęcie przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej oraz kwestia kryzysu greckiego. Po zakończonej debacie Pani Poseł złożyła na ręce Sołtysa wsi Pana Krzysztofa Sobonia trzy zaproszenia na wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego;

26 marca 2011 - Stronie Śląskie - otwarcie Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury;

30 kwietnia 2012 - Stronie Śląskie - Lidia Geringer de Oedenberg została laureatką przyznawanej przez Radę Miejską w Strontu Śląskim nagrody za „osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie". Podczas uroczystego posiedzenia Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim nagrodę wręczyli: Ryszard Suliński (Przewodniczący Rady Miejskiej) i Zbigniew Łopusiewicz (Burmistrz Stronią Śląskiego) w obecności Starosty Powiatu Kłodzkiego - Macieja Awiżenia. W swoim wystąpieniu Lidia Geringer de Oedenberg odnosząc się do pracy w Parlamencie Europejskim zaznaczyła: Cieszę się, że docenili Państwo pieczołowitą pracę miejscowych rzemieślników i przedsiębiorców budowlanych, zatrudnionych przy odbudowie domu, którzy zgodnie z założeniem architektonicznym odtworzyli 'sudeckie siedlisko'." Nagrodę pieniężną poseł postanowiła przekazać na cele służące mieszkańcom gminy Stronie Śląskie, tak aby to oni stali się ostatecznymi beneficjentami konkursu: Stowarzyszeniu Pożytku Publicznego „Kryształ Stronie" oraz Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starego Gierałtowa;

16 marca 2013 r. - Stronie Śląskie - XVI Spotkania Tradycji Wielkanocnych, ufundowane zostały nagrody w konkursach na najładniejszą pisankę i koszyk wiklinowy;

1 czerwca 2013 r. - Stronie Śląskie - Lidia Geringer de Oedenberg została zaproszona do jury Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego „Smaczne Grillowanie" odbywającego się w ramach imprezy Czerwcowy Plac Zabaw.

Warto zaznaczyć, że mieszkańcy Gminy Stronie Śląskie byli wielokrotnie nagradzani przez Panią Lidię Geringer de Oedenberg, poprzez ufundowanie wycieczek do Parlamentu Europejskiego.

POSIADANE ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA:

 • Medal Ministra Kultury i Sztuki "Gloria Artis" (2005);
 • Odznaczenie Ministra Kultury "Zasłużony dla Kultury" (2004);
 • Dolnośląski Brylant Roku (2002);
 • Wrocławska Nagroda Muzycznej (2000/2001, 2002/2003);
 • nagrody Wojewody Wrocławskiego (Wrocław 1996, 1997);
 • Specjalna  Nagroda Sekretarza  Naukowego  Polskiej  Akademii  Nauk w dziedzinieekonomii (Warszawa 1980);
 • Primus Inter Pares (Warszawa 1977);
 • Srebrna   Odznaka   "Za   Zasługi   dla  Związku   Weteranów   i   Rezerwistów  WojskaPolskiego" (2013);
 • Medal z okazji Międzynarodowego Roku Spółdzielczości 2012 przyznany przez Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia Spółdzielczego (2012);
 • Honorowy Senator Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu (2011);
 • Odznaka Pamiątkowa Bohaterom Forsowania Nysy Łużyckiej 1945 - przyznana przez Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Zgorzelcu (2011);
 • Wyróżnienie jubileuszowe Szafirowej Róży za pasionaria polskiej transformacji w kategorii  działalność polityczna - nagroda  przyznana  przez Demokratyczną  UnięKobiet (2011);
 • Człowiek Dekady na Dolnym Śląsku - tytuł przyznany przez czytelników "Polska The Times Gazety Wrocławskiej" w plebiscycie Hit Dekady 2001-2010 (2011);
 • Odznaczenie   "Za   zasługi   dla   Związku   Kombatantów   RP   i   Byłych   Więźniów Politycznych" przyznane przez Prezesa Zarządu Głównego ZKRPiBWP (27 października 2010);
 • Tytuf Honorowego Obywatela Obornik Śląskich i medal okolicznościowy przyznane przez Radę Miejską Obornik Śląskich (28 września 2010);
 • Nagroda "Złotej Kuli" przyznana przez Wrocławską Izbę Gospodarczą za "europejski Wrocław" (18 czerwca 2010);
 • Wyróżnienie "Prymusa" w rankingu tygodnika "Polityka" wśród eurodeputowanych po pierwszym roku kadencji 2009-2014 (9 czerwca 2010);
 • Statuetka "As Kłodzki 2010" - wyróżnienie przyznane przez Burmistrza Miasta Kłodzka "za dotychczasową działalność na rzecz rozwoju Kłodzka, za ogromne zaangażowanie w sprawy społeczne" (2010);
 • "Kropla   Życia"   wyróżnienie   przyznane   przez   pacjentów   i   kierownictwo   Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu (2009, 2010);
 • Oscar Dolnośląskiej Spółdzielczości (2009);
 • Tytuł "Europracuś" i "Poseł najaktywniejszy w działalności pozaparlamentarnej" w monitoringu polskich europosłów "Pracusie i obiboki" przygotowanym przez Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2009);
 • Złota  Odznaka  Honorowa   Polskiego Związku  Emerytów,  Rencistów  i   Inwalidów (2008);
 • Złota Odznaka Honorowa Polskiego Związku Głuchych (2008).

W związku z powyższym Rada Miejska przyznała Pani Lidii Geringer de Oedenberg tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie za działania w zakresie upowszechniania usług medycznych wśród mieszkańców Naszej Gminy.

PDFUchwala Nr XXXIII-265-2013 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego z dnia 20.07.2013 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie.pdf (186,16KB)