Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

Szczegóły: https://bip.stronie.pl/827/136/zarzadzenie-nr-324-burmistrza-stronia-slaskiego-z-dnia-13-maja-2024-r-w-sprawie-ogloszenia-konkursu-na-kandydata-na-stanowisko-dyrektora-zespolu-szkol-samorzadowych-w-stroniu-slaskim.html