Dorota Komornicka

Komornicka Dorota.jpeg

Założycielka i prezes pierwszego funduszu lokalnego w Polsce, który zaczął działać w 1997 roku. W grupie inicjatywnej tego przedsięwzięcia byli przedstawiciele lokalnej społeczności: biznesmeni, nauczyciele, dyrektorzy instytucji publicznych, dziennikarze oraz samorządowcy. Pomysł utworzenia organizacji filantropijnej poparły 4 samorządy: Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Międzylesia oraz Stronią Śląskiego. W ciągu 15 lat istnienia fundusz kierowany przez Panią Dorotę Komornicka:

  • przyznał 700 dotacji na projekty lokalne, 900 stypendiów dla ubogich i uzdolnionych
    uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i studentów,
  • przebadał pod względem wad postawy ponad 5000 dzieci i założył 10 gabinetów
    rehabilitacyjnych do których uczęszcza ok. 1200 osób,
  • zrealizował wiele programów edukacyjnych.

W 2012 roku fundusz otrzymał za Program Stypendialny „Z rączki do rączki" I nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Programy Stypendialne „Dobre Stypendia".
Stypendia „Z rączki do rączki" przeznaczone dla utalentowanych uczniów z rodzin niezamożnych   ze   szkół   podstawowych   (50   złotych),   gimnazjów   (70   złotych)  i ponadgimnazjalnych (100 złotych), studentów (200 złotych) oraz stypendia z wolą Darczyńcy (50-150 złotych). Z programu stypendialnego czynnie oraz cyklicznie korzystają również dzieci i młodzież z terenu Gminy Stronie Śląskie.

Członek Światowego Stowarzyszenia ASHOKA - lnnovators for the Public, Transatlantic Community Foundation Network, Stowarzyszenia Parlamentarzystów i Samorządowców Ziem Górskich "Wybrani w górach", European Mountain Forum, Business and Professional Women, Forum Darczyńców, Federacja Funduszy Lokalnych w Polsce.

Wnioskodawca i realizator ponad 100 projektów, najważniejsze to UNDP GEF „Rozkwitały jabłonie i grusze", PHARE CREDO „Szkoła - demokracja, tolerancja, przyjaźń", „European Village", „Visegrad Village", PIW EQUAL „Sudety - szansa dla młodych"„,Szkoła Zrozumienia", „Władza bez tajemnic czyli poseł, sędzia, burmistrz na co dzień", warsztaty w ramach „Democracy Education Exchange Programme",, a także Inicjatywy Proeuropejskie, „Klub-net"- 10 edycji programu „Działaj Lokalnie", 4 edycje programu „Pracownia Umiejętności" oraz akcje „Ja Ci prostatę Ty mi biust" (1300 badań mammograficznych dla kobiet wiejskich) oraz „Prosto do Europy" 10 gabinetów rehabilitacyjnych dla 900 dzieci z wadami postawy). Współrealizator wraz z 10 Funduszami Lokalnymi programu ACCESS „Różne problemy jedna metoda czyli Fundusze Lokalne na rzecz społeczności lokalnych" oraz V4 - sieć Funduszy Wyszehradzkich, Aktualnie realizator lub współrealizator programów: Działaj Lokalnie VI, Programy stypendialne: "Z rączki do rączki", "Partnerstwa Lokalne PAFW", „Marianna Orańska -never ending story", „New Deal for the Snów Mountain People" (V4 Maturity Program) "Sudecki Inkubator Aktywności Społecznej" (POKL), "lefs Develop Philantropy for Local Communities (Grundvig w partnerstwie Czechy, Rumunia, Bułgaria). Uczestniczyła w szkoleniach i w programach międzynarodowych taki jak 4H praktyki rolnicze w USA (1976-1977), USIA - stypendium (1989), The Leauge of Women Voters -stypendium (1992), USAID - stypendium (1999), Transatlantic Network of Community Foundation - stypendium King Baudoin Foundation (czerwiec 2001), Szkolenie Democracy Education Exchange Programme (2002), Akcja Fundraisingowa na rzecz ASHOKI (2010). Delegatka Polski na posiedzenia Transatlantic Network of Community Foundation (Bruksela, Meksyk, New Castle, Dallas, Waszyngton, Warszawa, Berlin, Dublin, Belfast).

Dzięki działaniom funduszu nasz świat staje się lepszy. Społeczność Gminy Stronie Śląskie często bieżę udział w konkursach grantowych i programach organizowanych przez FLMŚ i z powodzeniem uzyskuje dotacje na swoje przedsięwzięcia. Dzięki tym grantom również mieszkańcy naszej gminy chętnie udzielają się społecznie, wspólnie pracują, aby upiększyć naszą miejscowość i uczynić ją jeszcze bardziej atrakcyjną, nie tylko dla lokalnej społeczności, ale również dla odwiedzających nasze tereny turystów.

POSIADANE ODZNACZENIA I WYRÓŻNIENIA:

  • Nagroda Ministra Rolnictwa „Najlepszy Doradca Rolniczy w Polsce "(1989),
  • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - za działalność społeczną (2002),
  • Medal Edukacji Narodowej 2008 r.,

W związku z powyższym Rada Miejska przyznała Pani Dorocie Komornickiej tytuł Honorowego Obywatela Gminy Stronie Śląskie za działania w zakresie upowszechniania usług medycznych wśród mieszkańców Naszej Gminy.

PDFUchwała Nr XXXIII-266-2013 Rady Miejskiej Sytronia Śląskiego z dnia 02.07.2013 r. w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Stronie Śląskie.pdf (187,40KB)