Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek - 8 maja

  Dzień Bibilotekarza i bibliotek.jpeg

 

 

 

Życzymy wszystkim pracownikom bibliotek

dużo zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy,

wytrwałości i twórczej inwencjiw propagowaniu czytelnictwa.

Życzymy również, aby Wasza działalność i starania przekładałysię na ciągle rosnącą liczbę zwolenników książki.

 

Szczególne podziękowania składamy Bibliotekarkom z terenu Gminy Stronie Śląskie,

za pracę dla społeczności lokalnej,za upowszechnianiewiedzy i promowanie kultury.

 

 

Tomasz Erdmański - Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi

&

Dariusz Chromiec - Burmistrz Stronia Śląskiego