Głosowanie - Budżet Obywatelski na 2020 rok od 17-02-2020 godz.12.00 do 06-03-2020 godz.12.00. Aby zagłosować kliknij tutaj-->: Budżet Obywatelski - głosowanie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.  oraz nabór przedsatwicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkursowej. Więcej o konkursie na BIP-ie: kliknij tutaj.

14.12.2015
powrót