ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NA TERENIE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE - kwiecień 2024r.