OSP w Starym Gierałtowie Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym

Sukcesem zakończyło się oczekiwanie na włączenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Gierałtowie do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Decyzją Nr I/96 KSRG w dniu 19.10.2015 włączył Straż Pożarną w Starym Gierałtowie do krajowego sytemu ratowniczo - gaśniczego (do 31.12.2020).

Uroczystego wręczenia decyzji w imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Kłodzku dokonał Z-ca Dowódcy JRG w Bystrzycy Kłodzkiej mł. kpt. Piotr Budnik podczas XV Sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego w dniu 30.11.2015. Jednostkę OSP w Starym Gierałtowie reprezentowali: Jarosław Kołaczyk - prezes, Janusz Gondko - naczelnik oraz druhna Kazimiera Smertyga, przy udziale Komendanta Gminnego dh. Władysława Wilczka.

Dziękujemy i gratulujemy strażakom z OSP w Starym Gierałtowie!

12342665_914037408663170_4207999416034984513_n.jpeg

 

 

02.12.2015
powrót