Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śląskim

polski lad 2.png

W dniu 30.01.2024 r podpisano umowę na realizację zadania pn: Modernizacja ul. Sportowej w Stroniu Śląskim. Wykonawcą robót jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „DROGMOST” Sp. z o.o. ul. Objazdowa 8, 57-300 Kłodzko.

Zadanie obejmuje:

drogę o nawierzchni asfaltowej  o długości 787 m i pow. 3 918 m2

chodnik o nawierzchni z kostki betonowej  o  długości 623 m

ścieżkę rowerową dwukierunkowa o nawierzchni  z betonu asfaltowego o  długości 647 m, pow. 1 456 m2

Wartość zadania wynosi  1 642 180,38 zł brutto.

Termin wykonania do 30.06.2024 r.

 

Zadanie dofinansowane ze środków  Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych,  w kwocie 1 609 000,00 zł.