Termin zgłaszania kandydatur w konkursie w sprawie ustanowienia nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur w dorocznym konkursie w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na obszarze Gminy Stronie Śląskie. Zgłoszeń można dokonywać do 15 marca 2024r. na formularzu dostępnym w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.

Zgłoszeniami mogą być objęte nieruchomości oddane do użytkowania przed 1980 r. lub znajdujące się w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nagrody mogą być przyznane właścicielom, współwłaścicielom oraz wspólnotom mieszkaniowym posiadającym budynki mieszkalne lub usługowo-mieszkalne będące ze względu na położenie, elementy i detale architektoniczne oraz znaczenie dla historii, obiektami kultury materialnej. Remont lub modernizacja musi być dokonana w ciągu dwóch lat poprzedzających rok, w którym dokonuje się zgłoszenia. Nagrody przyznawane są w formie pieniężnej

I miejsce - 15 000,00 zł

II miejsce - 10 000,00 zł

III miejsce - 7 500,00 zł

Powodzenia!