„Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”, 2014-2015 r.

 

W 2014 r. Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła realizację projektu pn: „Remont i odbudowa kaplicy Św. Onufrego w Stroniu Śląskim na działce nr 540”. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura)”. Działanie 6.4 „Turystyka Kulturowa” Regionalnego Programu Operacyjnego  dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Zakończenie odbudowy planowane do dnia 30.04.2015 r. Po odbudowie, obiekt wykorzystywany będzie na cele kulturalne.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 551 994,58 zł.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 1 085 386,21 zł.

Beneficjentem jest Gmina Stronie Śląskie.

Powodem rozpoczęcia działań jest bardzo zły stan techniczny obiektu. Kaplica nie była użytkowana od czasów wojny i stopniowo popadała w ruinę. Kaplica wpisana jest do rejestru zabytków decyzją Nr L.dz.KL-II-1/32/71 z dnia 22.12.1971 r.

Kaplica była największym miejscem kultu św. Onufrego na Ziemi Kłodzkiej. Została wybudowana w roku 1735. Do kaplicy przebywało wiele pielgrzymek. Onufry był patronem kobiet ciężarnych i tkaczy. Czczono go jako patrona młodych dziewcząt, które chciały pójść za mąż. Specjalnie przybywały tu panny aby modlić się do św. Onufrego o dobrego męża i wspaniałe małżeństwo.

 

 

Relacja z otwarcia kaplicy św. Onufrego: kliknij tutaj

100121_zestawienie_znakow_kolor.jpeg