"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie", 2014 - 2015 r.

W 2014 r. Gmina Stronie Śląskie rozpoczęła realizacje projektu pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze aglomeracji Stronie Śląskie”. Zadanie realizowanej jest w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji powyżej 15 RLM. Priorytet I Gospodarka wodno ściekowa. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Termin zakończenia inwestycji do 30.10.2015 r.

Całkowity koszt realizacji Projektu  wynosi 3 513 658,92 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej 2 145 861,14 PLN.

 

Zadanie obejmuje:

a. budowę sieci kanalizacyjnej z rur PCV na osiedlu Morawka w Stroniu Śl.

- Ø 300 - 292 m

- Ø 200 - 1519 m

- Ø 160 - 340 m

Razem  2 151 m sieci

- przyłącza sanitarne z rur PCV  160 o dł. 42 m.

b. budowę sieci wodociągowej na osiedlu Morawka w Stroniu Śl.

- Ø 225 - 672 m

- Ø 160 - 58 m

- Ø 125 - 711 m

- Ø 110 - 882 m

- Ø 90 - 110 m

Razem 2 433 m sieci

- przyłącza wodociągowe z rur PE Ø 63 o dł. 552 m.

c. odbudowę drogi o nawierzchni asfaltowej o dł. ok. 470 m i szer. 5m

d. budowę kolektora sanitarnego wieś Stara Morawa

- kolektory grawitacyjne PCV Ø 200 – 250,7 m od studni S.187 do S.189.7

- kanały boczne PCV Ø 160 – 90 m

- odbudowa drogi powiatowej o nawierzchni asfaltowej dł. ok. 65 m, szer. 2 m

- naprawa nawierzchni asfaltowych na drodze gminnej dł. ok. 180 m, szer. 2 m

01. POIiS+logo beneficjenta+UE+FS..jpeg