Remont drogi gminnej nr 119903D we wsi Goszów - Zakończony

logo FC.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO

 

Gmina Stronie Śląskie zakończyła realizację zadania pn:”Remont drogi gminnej nr 119903D we wsi Goszów”.

Wartość zadania, w wyniku udzielenia zamówienia publicznego wyniosła 1 261 435,57 zł.

Zadanie dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 756 861,34 zł, zgodnie z podpisaną z Wojewodą Dolnośląskim dnia 9 września 2023 r. umową nr 1/4/B/2023/G-19 o dofinansowanie zadania.

Wkład własny Gminy Stronie Śląskie w realizację tego zadania wyniósł 504 574,23 zł.

W ramach zadania wyremontowano drogę o długości 1 196 m. Wzmocniono podbudowę, ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wyremontowano pobocza i rowy odwadniające.