"Dlaczego malują?" - wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu

Stworzone przez osoby chore psychicznie obrazy i rysunki ze zbiorów doktora Andrzeja Janickiego, wieloletniego dyrektora Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Stroniu Śląskim (dziś Wojewódzkie Centrum Psychiatrii Długoterminowej) można oglądać w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Wystawa potrwa do 31 października i z dużym prawdopodobieństwem zostanie przedłużona (www.ma.wroc.pl). Zapraszamy!

Doktor Andrzej Janicki dużo wysiłku poświęcił badaniom nad sztuką osób chorych psychicznie. Starał się o stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju twórczości osób chorych na schizofrenię, a także kolekcjonował, analizował i udostępniał ich prace. Na wystawę wybrał ponad sto prac, które uznał za najbardziej interesujące, przede wszystkim od strony artystycznej. Każdej z nich towarzyszy opis zawierający informacje o przebiegu choroby jej autora, ze szczególnym uwzględnieniem okresu twórczego. W przeważającej większości prace te zostały zrealizowane na małych formatach papieru, tektury lub brystolu przy użyciu ołówka, akwareli, tuszu i kredek. Żaden z autorów nie został wymieniony z nazwiska. Zachowanie anonimowości pacjentów to zarówno przejaw szacunku wobec nich, jak i dopełnienie obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej.

http://www.wroclaw.pl/dlaczego-maluja-wystawa-w-muzeum-architektury

14.jpeg

16.10.2015
powrót