Komunikacja miejska Gminy Stronie Śląskie - informacje, rozkłady jazdy

Gmina Stronie Śląskie jako organizator publicznego transportu zbiorowego, ogłasza uruchomienie  wraz z początkiem roku tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. komunikacji miejskiej na terenie Gminy Stronie Śląskie. Wykonawcą świadczącym usługi przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego jest firma „Manikar” Jan Zaucha i Synowie sp.j.
Regularny przewóz osób w gminnych przewozach pasażerskich na terenie Gminy Stronie Śląskie będzie odbywał się na niżej wymienionych liniach komunikacyjnych o charakterze użyteczności publicznej.

Przebieg linii komunikacyjnej:

1.
Stronie Śląskie – Bielice przez Goszów, Stary i Nowy Gierałtów,

2.    Stronie Śląskie – Kletno przez Starą Morawę, Bolesławów,
3.    Stronie Śląskie - Sienna.

 
Ceny biletów przejazdowych w gminnych przewozach pasażerskich organizowanych przez gminę Stronie Śląskie:
 

Linia nr 1: Stronie Śląskie – Bielice – Stronie Śląskie przez (Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów),
cena jednorazowego biletu do miejscowości Goszów, Stary Gierałtów, Nowy Gierałtów – 3,00zł, do Bielic – 5,00 zł.
Linia nr 2: Stronie Śl. – Kletno – Stronie Śląskie przez (Starą Morawę – Bolesławów), 
cena jednorazowego biletu – 3,00zł.
Linia nr 3: Stronie Śląskie – Sienna – Stronie Śląskie, 
cena jednorazowego biletu – 3,00 zł. 


W załączeniu rozkłady jazdy:

linia 1.jpeg

Linia 2.jpeg

linia 3.jpeg