Remont drogi gminnej nr 119903D we wsi Goszów

rfzd.jpeg

Trwają prace związane  z Remontem drogi gminnej nr 119903D we wsi Goszów.

Droga otrzyma nową wzmocnioną  nawierzchnię bitumicznej o zróżnicowanej  szerokości,  3,0 do 3,6  m z lokalnym poszerzeniami do 5,90 m (mijanki). Długość drogi 1 196 m. Naprawione zostaną korytka odwadniające i rowy.

Wartość zadania wynosi 1 355 453 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 813 271,80 zł.