Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie

polski lad 2.png

Zakończono realizację zadania pn:

Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej i drogowej na terenie Gminy Stronie Śląskie.

Wykonano sieci kanalizacyjnych o dł. ok. 5,8 km, sieci wodociągową  ok. 5 km. Łączna długość dróg to ok. 6,4  km

Zadanie 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  we wsi Goszów – uzbrojenie terenu obejmującego działki nr 28/1 28/26  o wartości 988 402,31zł.

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Gierałtowie w drodze nr ew. gruntów 302 oraz terenach przyległych o wartości 974 513,81 zł.

Zadanie 3. Budowa  sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wsi Stronie Śląskie – na działce nr 114 z terenami przyległymi. o wartości 652 373,96 zł.

Łączna wartość wykonanych robót infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wyniosła  2 615 290,08 zł brutto

Zadanie 4. Remont  drogi  gminnej we wsi Strachocin (dz. 89) o wartości 1 140 134,17 zł.

Zadanie 5. Przebudowa drogi ew. gruntów 55, 63/2, 63/4, 63/6, 67, 68/1, 70/3 we wsi Kletno o wartości 444 715,60 zł.

Zadanie 6. Przebudowa drogi ew. gruntów 36/1, 42, 31, 29, 23 we wsi Goszów o wartości 466 053,42 zł.

Zadanie 7. Przebudowa drogi dojazdowej do Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie o wartości 612 288,59 zł.

Zadanie 8. Przebudowa drogi gminnej we wsi Stara Morawa (działki n 110, 117) o wartości 844 195,25 zł.

Zadanie nr 9. Przebudowa drogi gminnej na terenie działki nr 379 – ul. Kościelna w Stroniu Śląskim o wartości: 369 338,38 zł.

Zadanie nr 10. Przebudowa drogi gminnej  na terenie działek 48/3, 36/1 w obrębie Goszów, o wartości 378125,10 zł.

Zadanie nr 11. Przebudowa drogi nr ew. gruntów 100 we wsi Goszów o wartości: 155 556,87 zł.

Zadanie nr 12 Przebudowa drogi gminnej na terenie działek nr 92, 89 w obrębie Goszów o wartości: 505 896,47 zł.

Łączna wartość wykonanych robót infrastruktury drogowej wyniosła   4 916 303,85 zł brutto

Razem wartość inwestycji wyniosła 7 531 593,93 zł.

Dofinansowanie ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład  6 270 000 zł.