Azbest - zakończenie zadania

azbest.jpeg

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Stronie Śląskie w 2023r” zostało zakończone. W ramach zadania zostało zutylizowanych 41,20 ton wyrobów zawierających azbest, prace polegały na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców gminy Stronie Śląskie. Przedsięwzięcie zrealizowano z udziałem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu i NFOŚiGW, wartość zadania 44 496,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w kwocie 20 188,00zł.