Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2016

 1. Projekty zlokalizowane na terenie miasta Stronie Śląskie:

Lp.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt w PLN

Data wpływu

 1.  

„Street Workout – plac zabaw nie tylko dla dzieci”

Paweł Gancarz

19.999,00

07.08.2015 r.

 1.  

„Strefa Aktywizacji Rodziny – fitness na świeżym powietrzu”

Paweł Gancarz

19.064,27

07.08.2015 r.

 1.  

„Tęczowy plac zabaw – krainą aktywnej zabawy”

Urszula Nuckowska

20.000,00

24.08.2015 r.

 1.  

Rozwój społeczeństwa a edukacja informatyczna

Iwona Sławińska

19.982,50

01.09.2015 r.

 1.  

„Z książką za pan brat od najmłodszych lat”

Alicja Kuklis

4.042,00

04.09.2015 r.

 1.  

Odbudowa Placu Zabaw przy ul. Dolnej

Anna Stepanian,

Justyna Pielaszkiewicz

19.995,00

07.09.2015 r.

 1.  

Budowa dwóch boksów śmietnikowych o wym. 4000 x 5240

Grzegorz Kwaśniewski

19.680,00

11.09.2015 r.

 1.  

Restauracja i przeniesienie w przestrzeń publiczną pomnika „Dmuchacz Szkła” Igora Michałowskiego

Mariusz Krajewski

20.000,00

11.09.2015 r.

 1.  

Inwestycje w Parku Miejskim – zamontowanie stołu do gry w tenisa stołowego i stołu do gry w szachy i chińczyka

Miłosz Węgrzyn, Zbigniew Dyląg

12.500,00

11.09.2015 r.

       2. Projekty zlokalizowane na terenie wiejskim Gminy Stronie Śląskie:

Lp.

Tytuł projektu

Dane pomysłodawcy

Szacunkowy koszt w PLN

Data wpływu

 1.  

Bezpieczeństwo dzieci na wsi – rekreacja mieszkańców i przyjezdnych.

Krzysztof Soboń

16.000,00

11.09.2015 r.