INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INWESTYCJI "Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i potoku Morawa (ochrona bierna): Stronie Śląskie, Lądek Zdrój"

Prace na Białej Lądeckiej i potoku Morawka.png