Obwieszczenie Burmistrza Stronia Śląskiego - wyznaczenie miejsca do głosowania.

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Stronia Śląskiego dotyczące wyznaczenia
miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć
wypełnione karty do głosowania obowiązujące w
konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu
Obywatelskiego.


Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, że w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego jako części budżetu Gminy Stronie Śląskie na rok 2016, wyznaczył Biuro Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pokój nr 15) jako miejsce , w którym mieszkańcy będą mogli pobrać i złożyć wypełnione karty do głosowania obowiązujące w konsultacjach społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego. W/w czynności będzie można dokonać w terminie od dnia 22 września 2015 r. do 16 października 2015 r. w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
Dodatkowo w w/w okresie, w każdy wtorek Biuro Obsługi Klienta będzie otwarte od godz. 7.30 do godz. 17.00.

Burmistrz Stronia Śląskiego
Zbigniew Łopusiewicz