Profil zaufany

Zachęcamy Państwa do założenia darmowego Profilu Zaufanego na e-PUAPie. Kubek promocyjny GRATIS!!! Ilość kubków ograniczona. Profil Zaufany można wyrobić w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w godzinach pracy w pokoju nr 2.

kubek.jpeg

Profil zaufany to bezpłatna metoda uwierzytelnienia obywateli w systemach e-administracji (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufanemu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną, bez konieczności wychodzenia z domu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Posługując się  profilem zaufanym, klient może złożyć wniosek lub podanie poprzez platformę ePUAP2 bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

Profil zaufany jest jedną z funkcjonalności elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP2). To zestaw danych, które identyfikują obywatela w systemach podmiotów wykorzystujących profil zaufany jako metodę uwierzytelniania. Posiadając nazwę użytkownika (login), hasło oraz konto poczty elektronicznej, bądź tel. komórkowy (na który przesyłany jest jednorazowy kod autoryzacyjny), obywatele mogą załatwić wiele spraw.

W jaki sposób można założyć profil zaufany?

Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP2 (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie Profilu np. w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim (pełna lista jest dostępna w systemie ePUAP2). W wybranym urzędzie dokumentujemy przed urzędnikiem swoje dane osobowe, który porównuje je z wprowadzonymi do systemu. Po pozytywnej weryfikacji danych, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego.

Dane osobowe można potwierdzić w punktach zlokalizowanych w urzędach wojewódzkich, oddziałach ZUS, urzędach skarbowych, konsulatach, a także w tych urzędach gmin, które zdecydują się na ich prowadzenie i uzyskają na to zgodę ministra.

Po uwiarygodnieniu danych właściciel profilu zaufanego może posługiwać się nim w kontaktach z administracją w sposób podobny, jak podpisem elektronicznym.

Sposób działania

Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Właściciel loguje się na stronie www.epuap.gov.pl, wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym, a następnie wysyła wniosek do urzędu.

Kto może założyć profil zaufany i czy jest on dostępny bez dodatkowych opłat?

Profil zaufany jest bezpłatny, dostępny dla wszystkich osób, które założą konto na portalu ePUAP.

Korzyści wynikające ze stosowania profilu zaufanego

Urzędy same zdecydują, które usługi będą świadczyły z wykorzystaniem profilu zaufanego. Na mocy ustawy o informatyzacji w postępowaniu administracyjnym profil zaufany jest metodą uwiarygodniania obywateli równoprawną z bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Profil zaufany:

  • nie wymaga dodatkowego urządzenia ani karty kryptograficznej, jak w przypadku bezpiecznego podpisu elektronicznego,
  • nie ma potrzeby instalacji dodatkowego oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego;
  • jest bezpłatny,
  • pozwala na załatwienie wielu spraw administracyjnych,
  • umożliwia składanie oświadczeń woli.

Udostępnienie usług możliwych do realizacji przy pomocy profilu zaufanego będzie korzystne także dla administracji. Wzrośnie liczba usług dostarczanych drogą elektroniczną, co spowoduje uproszczenie procedur administracyjnych i zmniejszenie pracochłonności ich wykonania.

14.09.2015
powrót