Jubileusz 50-lecia istnienia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim

Rodzinny Ogród Działkowy „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim  w 2023 roku obchodzi jubileusz 50-lecia powstania i z tej okazji Zarząd ROD oraz Burmistrz Stronia Śląskiego zaprosili działkowców na uroczystość jubileuszową, która odbyła się  na specjalnie do tego celu przygotowanym terenie ogólnym ROD.

W obchodach, oprócz działkowców z ROD „Pod Świerkiem”  i przedstawicieli Okręgu Sudeckiego PZD oraz patrona uroczystości w osobie Burmistrza Stronia Śląskiego – Dariusza Chromca, udział wzięli b. senator RP- Kazimierz Drożdż, radni Klubu Radnych „Radni dla Stronia” – Halina Madejak, Grzegorz Tokarczyk, Sylwester Lechowicz, prezesi Zarządów ROD.

Otwarcia uroczystości dokonał Prezesa Zarządu ROD „Pod Świerkiem” Józef Biernacki, który po przywitaniu przybyłych przedstawił krótki rys historyczny powstania, rozwoju i działalności ROD „Pod Świerkiem”.

Następnie głosu zabierali zaproszeni goście, a mianowicie:

Wiceprezes Okręgu Sudeckiego PZD Piotr Piątek, który wręczył Prezesowi Zarządu ROD puchar i dyplom z okazji 50-lecia istnienia ROD, ufundowany przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusz Kondrackiego.

Burmistrz Stronia Śląskiego – Dariusz Chromiec przekazał w imieniu mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na ręce Prezesa Zarządu ROD „Pod Świerkiem”  kryształowy puchar wraz z listem gratulacyjnym z okazji 50-lecia działalności ROD.

Zarząd ROD „Szafran” w Kłodzku również ufundował puchar jubileuszowy, który w imieniu działkowców tego ogrodu przekazał Prezes Zarządu ROD „Szafran” Ryszard Burzyński.

Przedstawiciel Klubu Radnych „Radni dla Stronia” przekazał list gratulacyjny z okazji jubileuszu 50-lecia ROD „Pod Świerkiem”.

B. Senator RP- Kazimierz Drożdż zabierając głos nawiązał do więzi łączących ROD „Pod Świerkiem” z miejscową hutą szkła kryształowego, które mimo likwidacji huty nadal się splatają dzięki działkowcom- pracownikom huty.

Uroczystość jubileuszu dała znakomitą sposobność, aby docenić zaangażowanie Burmistrza Stronia Śląskiego- Dariusza Chromca, jako gospodarza miasta, w sprawy działkowców w obydwu ROD w Stroniu Śląskim, które przejawia się pozytywnie na wszelkich płaszczyznach. Działania Burmistrza Miasta Stronie Śląskie- Pana Dariusza Chromca na rzecz ROD, pomoc i wychodzenie naprzeciw potrzebom działkowców z terenu miasta kształtują właściwą atmosferę wokół ROD, wspierają ich rozwój i integrują lokalną społeczność.

Prezes Polskiego Związku Działkowców –  Eugeniusz Kondracki za wybitne zasługi dla rozwoju ogrodów działkowych nadał najwyższe odznaczenie związkowe „Za Zasługi dla PZD” dla Burmistrza Stronia Śląskiego- Dariusza Chromca, który w okresie swojej działalności walnie przyczynił się do rozwoju i umacniania idei ogrodnictwa działkowego i swoją troską o ROD w pełni zasłużył na wyróżnienie.

W imieniu Prezesa PZD odznaczenia dokonał Wiceprezes Okręgu Sudeckiego- Piotr Piątek.

Wyróżnienie spotkało się z owacyjnym przyjęciem przez uczestników imprezy, Burmistrz Dariusz Chromiec nie krył zaskoczenia i jednocześnie wzruszenia otrzymanym odznaczeniem, deklarując przy tym niezmienne i dalsze wspieranie działkowców, ROD i idei ogrodnictwa działkowego.

Obchody były znakomitą okazją do uhonorowania wieloletnich i najbardziej wyróżniających się działkowców, w związku z czym Wiceprezes Okręgu i Prezes Zarządu ROD „Pod Świerkiem”  dokonali odznaczenia:

– 4 działkowców złotą odznaką „Zasłużonego Działkowca” nadaną przez Krajowy Zarząd PZD,

– 1 działkowiczkę srebrną odznaką „Zasłużonego Działkowca” nadaną przez Okręgowy Zarząd PZD.

Następnie Prezesa Zarządu ROD Józef Biernacki wręczył 8 brązowych odznak „Zasłużonego Działkowca” nadaną przez Zarząd ROD „Pod Świerkiem”, a także PZD wyróżnić 12 działkowców za działalność na rzecz ROD z okazji jubileuszu 50-lecia ROD.

Podczas imprezy ogłoszono 3 laureatów  konkursu na „Najładniejszą Działkę Rekreacyjną Roku 2023”, dla których puchary okolicznościowe, dyplomy i upominki ufundował i wręczył Burmistrz Stronia Dariusz Chromiec.

Dyplomy uznania i nagrody niespodzianki przygotował dla działkowców ROD „Pod Świerkiem” także  Klub Radnych „Radni dla Stronia” .

Na zakończenie tej części imprezy Prezes Zarządu ROD „Pod Świerkiem” Józef Biernacki serdecznie podziękował Burmistrzowi  Dariuszowi Chromcowi za pomoc finansowa i merytoryczną w organizacji uroczystości i za całokształt owocnej współpracy, Senatorowi Kazimierzowi Drożdżowi za udzieloną pomoc finansową i wieloletnie wspieranie działkowców i ROD, a także Klubowi Radnych „Radni dla Stronia” za pomaganie i krzewienie ruchu ogrodnictwa działkowego, oraz za nagrody i wyróżnienia dla działkowców.

Po części oficjalnej zgromadzeni bawili się przy części artystycznej m.in. odbył się występ zespołu ludowego Siekiereczki, tańczono przy ulubionych utworach muzycznych.

Nie zabrakło dla wszystkich uczestników ciepłych posiłków i napojów….

Opisane wyżej ceremonie i zabawa odbywały się w nadzwyczaj radosnej i rodzinnej atmosferze, przy sprzyjającej pogodzie, czego nie oddadzą nawet najpiękniejsze zdjęcia, na których utrwalono te wspaniale chwile…

 

Jubileusz upamiętniła: Lidia Miszta – Okręg Sudecki PZD, Okręg Sudecki PZD w Szczawnie- Zdroju

przy pomocy i współudziale Józefa Biernackiego , ROD „Pod Świerkiem” w Stroniu Śląskim

1.jpeg2.jpeg3.jpeg4.jpeg5.jpeg6.jpeg7.jpeg8.jpeg9.jpeg10.jpeg

źródło: http://pzdsudecki.pl/2023/09/05/jubileusz-50-lecia-istnienia-rodzinnego-ogrodu-pod-swierkiem-w-stroniu-slaskim/