Otwarcie odbudowanej kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim

04.09.2015 odbyło się uroczyste otwarcie odbudowanej kaplicy św. Onufrego w Stroniu Śląskim. Dziękujemy mieszkańcom i gościom, którzy uczestniczyli w wydarzeniu, a wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do zwiedzenia wnętrza kaplicy we wtorki w godz. 12-16 oraz w czwartki w godz. 10-14. Gmina planuje, aby kaplica działała pod zarządem Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w celu organizacji w niej koncertów, wystaw i wernisaży. W kaplicy udzielane będą także śluby cywilne.

 

 

Fotorelacja z otwarcia kaplicy: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.878306125569632.1073741885.369579429775640&type=3


Zrujnowana kaplica przejęta została przez Gminę pod koniec 2007 r. W 2008 r. wykonano dokumentację budowlaną remontu i odbudowy kaplicy i otrzymano pozwolenie na budowę. Od 2008 r. Gmina podejmowała starania w celu pozyskania środków na odbudowę zabytku. W 2014 r. uzyskano dofinansowanie w wysokości 1 175 597 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 (w ramach priorytetu "Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska". Całkowita wartość projektu: 1 728 203,29 zł, dofinansowanie z UE 1 175 597, 23 zł, wkład Gminy Stronie Śląskie 552 606,06 zł. Projekt realizowali pracownicy Referatu Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim: Lech Sadowski, Lech Kawecki i Joachim Cop.

Projekt architektoniczny: Henryk Markiewicz, Firma HTM - usługi ogólnobudowlane i projektowe, ul. Wolności 53, 57-300 Kłodzko.
Wykonanie prac: Mateusz Bąk – kierownik budowy, Firma Budowlano-Konserwatorska VIBUD, ul. Pleszowska 16/2, 31-228 Kraków.

Podczas prac budowalnych, zgodnie z wielowiekową tradycją, w kopule wieńczącej wieżę kaplicy umieszczono list-przesłanie do przyszłych mieszkańców Stronia Śląskiego oraz kilka pamiątek naszych czasów. Są to:
- polskie monety o kilku nominałach, okolicznościowe monety,
- pamiątkowy dukat upamiętniający królewnę Mariannę Orańską,
- herb Stronia Śląskiego z lat 1985-2012 oraz herb Stronia Śląskiego obowiązujący od 2012 r.,
- zdjęcia prezentujące stan kaplicy św. Onufrego przed remontem w 2015 r.,
- egzemplarz Biuletynu Samorządowego „Nowinki Strońskie” z lutego 2015 r.

Kaplica św. Onufrego została wybudowana w 1735 r., a jej fundatorem był hrabia Johann Olivier von Wallis - właściciel okolicznych dóbr. Fundator miał ponoć wybrać świętego Onufrego jako patrona kaplicy po przypadkowym otwarciu żywotów świętych. Istnieje też podanie mówiące o tym, że kaplicę zbudowano by przeciwstawić się pogańskim obrzędom, które ponoć jeszcze w XVIII w. odprawiane były w noc przesilenia letniego na pobliskiej górze Krzyżnik.

Święty Onufry żył w IV wieku i uznawany jest za patrona: mnichów, dorożkarzy, pielgrzymów, tkaczy i prawników. Onufry to także orędownik w sprawach wyboru małżonka i posiadania potomstwa. W lokalnej tradycji zachowała się informacja, że kaplica była przez jakiś czas ośrodkiem pielgrzymkowym kultu tego świętego. W XIX w. kult został zapomniany.

Po 1945 r. nie była użytkowana i popadła w ruinę, przy czym w 1971 r. wpisana została do rejestru zabytków.

Pierwszy ślub w odbudowanej kaplicy odbędzie się już 26.09.2015 r. i udzieli go parze z Wrocławia Burmistrz Stronia Śląskiego.

list gratulacyjny onufry.jpeg

07.09.2015
powrót