Plan kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w okresie 01 września 2023 r. - 31 marzec 2024 r.