Konsultacje służące opracowaniu budżetu Lokalnej Grupy Działania (dotacje unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020)

Lokalna Grupa Działania (LGD) - Fundacja Kłodzka Wstęga Sudetów z Lądka - Zdroju (za pośrednictwem której w latach 2014-2020 będzie można pozyskiwać dotacje unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) prowadzi konsultacje internetowe, służące opracowaniu budżetu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla naszego obszaru. Serdecznie zachęcamy do wypowiedzenia się poprzez wypełnienie ankiet dostępnych pod poniższym linkiem. Zabierz głos w sprawach istotnych!

http://konsultacje.kws-lgd.pl/konsultacje/

 

 

clipart-check-and-cross-marks-512x512-f2ab.png

21.08.2015
powrót