Profilaktyka gruźlicy - Zadbaj o siebie!

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

  • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
  • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

W STRONIU ŚLĄSKIM program realizują

  • Przychodnia MEDICUS Stronie Śląskie
Poradnia internistyczna POZ
ul.Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śląskie
Telefon do rejestracji: 748 141 389
Telefon: 748 141 389
 
  • Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny Orańskiej Spółka Cywilna Maria Dukat-Krzonkalla Wojciech Krzonkalla
Poradnia Lekarza POZ
ul.Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie
Telefon do rejestracji: 748 142 901
Telefon: 748 142 901
 
  • Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny Orańskiej Spółka Cywilna Maria Dukat-Krzonkalla Wojciech Krzonkalla
Poradnia Lekarza POZ
ul.Morawka 31, 57-550 Stronie Śląskie
Telefon do rejestracji: 748 142 901
Telefon: 748 142 901