Program profilaktyki chorób układu krążenia - Zadbaj o siebie!

Program adresowany jest do osób które:

mają od 35 do 65 lat,  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej; u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

 

W STRONIU ŚLĄSKIM program realizują:

  • Przychodnia MEDICUS Stronie Śląskie

Poradnia internistyczna POZ

ul.Nadbrzeżna 14, 57-550 Stronie Śląskie

Telefon do rejestracji: 748 141 389

Telefon: 748 141 389

 

  • Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny Orańskiej Spółka Cywilna Maria Dukat-Krzonkalla Wojciech Krzonkalla

Poradnia Lekarza POZ

ul.Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie

Telefon do rejestracji: 748 142 901

Telefon: 748 142 901

 

  • Strońskie Centrum Medyczne im. Marianny Orańskiej Spółka Cywilna Maria Dukat-Krzonkalla Wojciech Krzonkalla

Poradnia Lekarza POZ

ul.Morawka 31, 57-550 Stronie Śląskie

Telefon do rejestracji: 748 142 901

Telefon: 748 142 901