BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdr. - Zadbaj o siebie!

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju zaprasza na BEZPŁATNE BADANIA KOLONOSKOPOWE.

Wykonywane są w ramach programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego w systemie oportunistycznym.

PROGRAM FINANSOWANY PRZEZ NFZ

Programem objęte są osoby:

  • które w okresie ostatnich 10 lat nie miały wykonywanego badania kolonoskopowego,
  • bez objawów klinicznych sugerujących raka jelita grubego,
  • w wieku 50-65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
  • w wieku od 40-49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano chorobę nowotworową jelita grubego.

Zalety programu:

  • choroba nowotworowa wykryta we wczesnym bezobjawowym etapie znacznie zwiększa szanse na wyleczenie,
  • możliwość usunięcia polipów już w trakcie pierwszego badania,
  • krótki czas oczekiwania na badanie (poza kolejką NFZ),
  • bezpłatne zapewnienie lekarstw potrzebnych do przygotowania do badania,
  • nie wymagane jest skierowanie lekarskie,
  • badanie przeprowadzane jest w znieczuleniu dożylnym – sedacja poprzez silne narkotyczne leki p/bólowe wraz z lekami o działaniu nasennym i uspokajającym.

Rejestracja telefoniczna 74 86 21 240 (poniedziałek - czwartek 8-12) lub osobiście w Zakładzie Endoskopii (I-sze piętro pokój 11).