Rankingu Samorządów 2015

Organizatorem Rankingu Samorządów jest "Rzeczpospolita", a jego kryteria ustala niezależna kapituła pod przewodnictwem byłego premiera Jerzego Buzka. Samorządy wyróżniane są w trzech kategoriach: miast na prawach powiatu, gmin miejskich i wiejsko-miejskich oraz gmin wiejskich.

Jak wybierano zwycięskie samorządy?
Od 11 lat metodologia wyłaniania zwycięzców jest prawie niezmienna. – Najpierw bazujemy na twardych danych Ministerstwa Finansów, by w kolejnym etapie analizować dane przesłane nam przez poszczególne miasta i gminy – podkreśla Jerzy Buzek, przewodniczący Kapituły Rankingu Samorządów. – Dzięki stałej metodologii naprawdę jesteśmy w stanie obiektywnie oceniać sytuację poszczególnych samorządów.
W pierwszym etapie organizatorzy pozyskali dane z Ministerstwa Finansów na temat gmin, które najlepiej zarządzają swoimi finansami i jednocześnie najwięcej inwestują. W drugim etapie, od samorządów uzyskano dane na temat udziału wydatków na realizację kontraktów z organizacjami pozarządowymi w wydatkach ogółem, nakładów na gospodarkę mieszkaniową, wyników testu szóstoklasistów oraz gimnazjalistów, liczby nowych podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy, stopy bezrobocia czy inicjatyw w ramach PPP oraz posiadania przez samorząd Karty Dużej Rodziny.

Ranking najlepsze gminy miejsko-wiejskie 2015.
Spośród zgłoszeń z całej Polski Stronie Śląskie zajęło 60 miejsce uzyskując 49,13 punktów za ocenę jakości gminy tj. za zarządzanie oraz za sytuację finansową. Oceniając poszczególne gminy kapituła brała pod uwagę: dochody zł/osobę, wydatki zł/osobę, pozyskane środki unijne zł/osobę, zobowiązania do dochodów w %, udział wydatków na organizacje pozarządowe w  %, nakłady na gospodarkę mieszkaniową zł/osobę, wydatki na promocję w wydatkach ogółem w %, nowe podmioty gospodarcze, liczbę mieszkańców.

Europejski samorząd. Dotacje - gminy  miejskie i miejsko-wiejskie.
W tym zestawieniu nagrodzone zostały samorządy najskuteczniej pozyskujące dotacje unijne. Z dotacjami, jeszcze z puli na lata 2007-2013, Stronie Śląskie poradziło sobie bardzo dobrze, plasując się na 27 miejscu. Brano pod uwagę osiągnięcia z zakresu przychodów z UE w zł na osobę, podpisanych umów w zł na osobę oraz liczbę podpisanych umów.

Innowacyjne gminy miejskie i miejsko-wiejskie.
W tym Rankingu Stronie Śląskie zajęło 9 miejsce. Punktowano tu kategorie takie jak: dostęp do spraw urzędowych przez internet, szkolenia pracowników, prywatne serwisy internetowe, darmowe punkty dostępu do internetu, zintegrowany system zarządzania gminą, rozwiązania mobilne.

14.07.2015
powrót