Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie: lipiec - grudzień 2023