Stronie Śląskie wsród innowacyjnych urzędów powiatu kłodzkiego

Dobiega końca realizacja projektu "Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego" - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Liderem projektu jest powiat kłodzki. Wzięło w nim udział 11 gmin z powiatu kłodzkiego - Gminy: Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Gmina Miejska Nowa Ruda, Stronie Śląskie, Polanica-Zdrój, Międzylesie, Radków, Nowa Ruda, Szczytna, Kłodzko i Gmina Miejska Kłodzko.  

Głównym celem tego innowacyjnego projektu jest podniesienie ilości i jakości świadczonych e-usług przez 12 jednostek samorządu terytorialnego a także podwyższenie kompetencji pracowników tych urzędów w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT i w procesie świadczenia usług.

Aby móc korzystać z e-usług wystarczy zarejestrować się na stronie www.e-puap.pl a następnie odbyć jednorazową wizytę w urzędzie w celu potwierdzenia profilu zaufanego. Potwierdzenie profilu spowoduje, że zdecydowaną większość spraw, które dotychczas wymagały od nas wizyty w urzędzie będzie można załatwić za pomocą platformy e-puap. W każdym urzędzie biorącym udział w projekcie znajdują sie punkty potwierdzania profilu zaufanego. Do dnia 31 maja 2015 roku profil zaufany potwierdziło 455 osób. W okresie od stycznia do maja 2015 roku za pomocą platformy e-puap wysłano do zainteresowanych 9976 pism. Statystyki są wciąż małe, dlatego organizatorzy zachęcają do korzystania z innowacyjnych rozwiązań tym samym zapewniając o 100% bezpieczeństwie, które związane jest z przepływem danych osobowych i innych dokumentów w Internecie.

Całkowita wartość projektu to 2 779 519,00 zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosło 85%, resztę 15% stanowił wkład własny wszystkich jednostek biorących udział w projekcie.

W imieniu lidera i partnerów projektu zachęcamy mieszkańców powiatu kłodzkiego do skorzystania z nowoczesnych usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakończenie projektu zaplanowano na koniec lipca 2015.

Info: klodzko.express-miejski.pl

DSC_1041.jpeg 1435822524249_5_9011_9.jpeg

 
02.07.2015
powrót