• -
  • -
  • -

Irena Foremnik

Mgr inż. Irena Foremnik - fitosocjolog, botanik. od 2015 r. pełni funkcję Sołtysa Wsi Kamienica. Prywatnie mężatka, żona Piotra i mama dwojga dorosłych dzieci: córki Julii oraz syna Kacpra. Jest osobą wszechstronnie uzdolnioną, niezwykle zaangażowaną w pracę na rzecz Sołectwa Kamienica, Gminy Stronie Śląskie i Powiatu Kłodzkiego, a także na rzecz wielu organizacji prospołecznych oraz ochrony środowiska w Powiecie Kłodzkim. Utalentowana pisarka i autorka książki pt. "Biały Jeleń"- debiut literacki 2020, zapalona blogerka - pisze blog pod nazwą "domek w górach".
Od 1 grudnia 1999 do chwili obecnej Pani Irena pracuje w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych na stanowisku specjalista ds. siedlisk.
- Radna Powiatu Kłodzkiego w latach 2006 - 2010,
- Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Powiatu Kłodzkiego w latach 2006-2010,
- Prezes Stowarzyszenia Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim od 2003 roku do chwili obecnej, którego celem jest prowadzenie walka z bezrobociem i doskonalenie kwalifikacji zawodowych, praca z młodzieżą oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach,
- Założycielka i Dyrektor Niepublicznego Przedszkola "Bajlandia" w Bolesławowie, od 2005 roku do chwili obecnej.
- Członek Komisji Edukacji przy Nadleśnictwie Lądek Zdrój,
- Członek Komisji Edukacji przy Nadleśnictwie Międzylesie,
- Wykładowca z ekologii w Wyższej Szkole Zarządzania na Wydziale Turystyki w Kłodzku
- Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Kłodzku przez III kadencje do chwili obecnej,
- Przewodnik po Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie.
Obszary działalności:
Stowarzyszenie Aktywizacji i Integracji Społecznej w Stroniu Śląskim, którego Prezesem jest Pani Irena zajęło się przekazywaniem potrzebującym osobom żywności, którą przekazały markety, ze względu na krótki termin przydatności do spożycia.
W 2021 r. Pani Irena podjęła się organizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wśród wychowanków przedszkola "Bajlandia" i dzieci uczęszczających do innych placówek.
Jest założycielką i przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Kamienicy.
Prowadziła świetlice środowiskowe na terenie gminy Stronie Śląskie i Lądek Zdrój, w miejscowościach: Konradów, Stójków i Bolesławów, w ramach świetlic wiele programów m. in. związanych z ochroną środowiska.

Współpracowała z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Chrześcijańskich Organizacji Wiejskich, oraz bankiem
Żywności we Wrocławiu, prowadziła pilotażowy program zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w ramach świetlic.
Współpracowała przy tworzeniu Izby Edukacji Ekologicznej i Leśnej z Nadleśnictwem Lądek Zdrój, od 2003 r. do chwili obecnej prowadzi edukację ekologiczną i leśną w ramach IEEiL skierowaną do dzieci, młodzieży, studentów, grup zawodowych, Uniwersytetu III Wieku.
Współpracuje z Centrum Psychiatrii Długoterminowej w Stroniu Śląskim, Zakładem Karnym w Kłodzku - prowadzi warsztaty, wykłady i pogadanki dla różnych grup branżowych, m. in. dla przewodników po Jaskini Niedźwiedziej, nauczycieli itd.
Warto wspomnieć, że Sołectwo Kamienica w roku   2020 zajęło II miejsce w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w kategorii:  "Piękna Wieś Dolnośląska 2020".
    
Sołectwo zarządzane przez Sołtysa Panią Irenę Foremnik było również laureatem konkursów organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, w konkursie "Najlepsze inicjatywy społeczności lokalnych":
    - 2021 - Na szlaku zapomnianego zawodu snycerza - wykonanie rzeźbionych tablic informacyjnych oraz rzeźbionych kapliczek we wsi Kamienica.
       - 2022 -  "Fotel zdobywców gór".

img_1_1686647280464.jpg
img_7_1686645108355.jpg
img_1_1686647175126.jpg