Koło Łowieckie „Śnieżnik”

    Adres siedziby:

Nadbrzeżna 24/46, 57-550 Stronie Śląskie

Skład Zarządu

 • Tadeusz Barzycki - Prezes
 • Zbigniew Frodyma - Łowczy
 • Tomasz Ryczko  - Sekretarz
 • Michał Obigło - Skarbnik

 • Forma prawna organizacji - stowarzyszenie rejestrowane
 • Data rejestracji: 1954 r.
 • Status organizacji pożytku publicznego (OPP) -
 • Liczba członków organizacji: 39, lczba wolontariuszy: 55

Obszar działalności

 • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 • działalności charytatywnej
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania
 • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dla dzieci i młodzieży
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
 • promocji i organizacji wolontariatu

Zadania

 • promowanie idei łowiectwa polskiego w kraju i za granicą
 • działanie w zakresie zachowania i rozwoju populacji zwierzyny
 • rozwijanie łowiectwa
 • współpraca z instytucjami państwa, samorządami i organizacjami społecznymi działającymi na rzecz ochrony przyrody i środowiska
 • współpraca z organami odpowiedzialnymi za zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
 • rozwijanie zasad etycznych dotyczących łowiectwa
 • informowanie społeczeństwa o roli łowiectwa i myśliwego w gospodarce narodowej
 • upowszechnianie kultury łowieckiej i wspieranie jej twórców
 • organizowanie szkoleń w zakresie strzelectwa myśliwskiego użytkowych psów myśliwskich i ptaków łowczych
 • współpraca z dziećmi i młodzieżą w zakresie czynnej ochrony przyrody

 

Koło Łowieckie „Śnieżnik” powstało w roku 1954. Obecnie zrzesza 39 członków, dzierżawi jeden obwód leśny nr 371 o powierzchni 4041 ha.

Posiadane odznaczenia Łowieckie:

 • „Złoty Medal Zasługi Łowieckiej”
 • „Zasłużony dla Łowiectwa Wałbrzyskiego”
 • „Zasłużony dla Łowiectwa woj. Wałbrzyskiego”
 • „Honorowy Żeton Zasługi” (określany, jako „Złom")

    Koło prowadzi szeroką działalność na rzecz łowiectwa, gospodarki łowieckiej, ochrony środowiska naturalnego, propagowania łowiectwa wśród społeczeństwa, szczególnie młodzieży. Prowadzi działalność charytatywną przeznaczając darowizny na cele społeczne, zwłaszcza związane z łowiectwem.
    Koło Łowieckie „Śnieżnik”, od wielu lat współpracuje z placówkami oświatowymi, sukcesem była współpraca, Koła które, zaangażowało ponad 600 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, Przedszkole Miejskie w Stroniu Śląskim oraz nauczycieli i wychowawców do udziału w organizowanej przez miesięcznik Łowiec Polski, Polski Związek Łowiecki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, akcji „Ożywić Pola”. Koło
w swoich działaniach wychodzi poza granice Państwa, blisko współpracując z Kołami Łowieckimi na terenach Czech.
    Edycja z roku 2011 – „Rok Sarny” – Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, została zwycięzcą akcji.
    Edycja z roku 2012 – „Rok Kaczki” – Na Finale Roku Kaczki w Warszawie Szkoła Podstawowa ze Stronie Śląskiego znalazła się na podium zajmując 3 miejsce w Polsce.
    Edycja z roku 2014 – „Rok Trznadla” - Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim, otrzymała jedną z 10 głównych nagród w postaci zestawu informatycznego.

aktualizacja: 18.03.2021, Tadeusz Barzycki

pzl.png

DSC_0819.jpeg