František Rygar

    Urodził się w 1949 roku w Sumperku. Od 1986 r. mieszka w Nowej Senince, Gmina Stare Mesto (Republika Czeska). Od 1986 r. pracował w Urzędzie Miejskim w Starym Meście, najpierw jako sekretarz, później zastępca burmistrza. Obecnie jest emerytem i pełni funkcję radnego .
    Pan František współpracę z Gminą Stronie Śląskie rozpoczął w roku 1990. Oswoją osobą zaszczyca prawie każdą imprezę organizowaną w Stroniu Śląskim. Swego rodzaju jest „przewodnikiem” podczas imprez sportowych organizowanych w Czechach, w których udział biorą przedstawiciele strońskich drużyn, zawsze stara się aby nikt nie czuł się odosobniony.
    Był współinicjatorem podpisania porozumienia pomiędzy Gminą Stronie Śląskie i Starym Mestem w dniu 18 września 1993 roku o nawiązaniu współpracy międzynarodowej i stosunków partnerskich.
    Aktywnie uczestniczy w rozwoju i umacnianiu wzajemnych stosunków współpracy pomiędzy władzami Starego Mesta i Gminy Stronie Śląskie w zakresie sportu , kultury i turystyki. Jest pomysłodawcą i organizatorem wielu spotkań partnerskich pomiędzy naszymi samorządami np. z okazji jubileuszu podpisania umowy partnerskiej czy realizacji wspólnych projektów transgranicznych na terenie Gminy Stronie Śląskie.
    Uczestniczy w bezpośrednich kontaktach pomiędzy naszymi społecznościami. Popiera i inspiruje wszelkie inicjatywy ze strony mieszkańców, organizacji i instytucji na terenie naszej Gminy. W wielu wspólnych przedsięwzięciach wspomaga samorząd Gminy Stronie Śląskie jako „tłumacz” języka czeskiego.
    Pan František Rygar jest otwarty i przekonany, że nasza współpraca partnerska przyczynia się wciąż do zacieśnienia stosunków przyjaźni i rozwoju między regionami na pograniczu polsko – czeskim w Masywie Śnieżnika.

DSC_0811.jpeg