Wiesława Czerwińska

     Od urodzenia jest mieszkanką Stronia Śl. Będąc uczennicą Liceum o profilu sportowym w Dusznikach Zdroju osiągała znaczące wyniki w narciarstwie biegowym, tym samym czynnie przyczyniała się do promowania Stronia Śląskiego. Po ukończeniu AWF-WROCŁAW z dyplomem mgr sportu oraz trenera II klasy sportowej z narciarstwa biegowego, wróciła w rodzinne strony i podjęła pracę w szkole podstawowej.
     Prowadziła treningi szkółki narciarskiej oraz sama startowała w zawodach typu "Bieg Gwarków", "Biegi o Mistrzostwo LZS" zajmując czołowe miejsca. Była członkiem zarządu związku Ludowych Zespołów Sportowych sekcji narciarstwa biegowego. Swoją aktywną  postawą skutecznie zachęcała dzieci i młodzież do uprawiania sportu i aktywnego wypoczynku. Prowadziła liczne zajęcia sportowe w tym także aerobik sportowy w szkole dla dzieci, w hali sportowej dla dorosłych. Była założycielką, a następnie przez dwie kadencje Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dwójka”, działała również w sekcji tenisa stołowego klubu "Śnieżnik”. Pracowała społecznie przy organizacji licznych imprez zarówno sportowych jak i kulturalnych na rzecz Miasta i Gminy Stronie Śląskie.
     Przez cztery kadencje Radna  Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, gdzie przez dwie kadencje przewodniczyła Komisji Sportu ,Zdrowia i Oświaty, angażując się w sprawy dotyczące usług medycznych na terenie gminy, spraw dotyczących oświaty i opieki społecznej. Nominowana do nagrody "Społecznik Roku"- otrzymała wyróżnienie, od wielu lat fundatorka stypendium podopiecznych Lokalnej Fundacji Gmin Śnieżnickich[.obecnie też] .W czasie trwania kadencji wraz z innymi radnymi organizowała dla mieszkańców naszej gminy bezpłatne porady prawne, bezpłatne porady ZUS.W celu poprawy działalności nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej interweniowała u Wojewody, Dyrektora NFZ i senatora RP.
     Wspierała finansowo Klub Honorowych Dawców Krwi "Brylant", Stowarzyszenie Pożytku Publicznego "Kryształ", Polski Związek Emerytów i Rencistów, Akcję Katolicką w Stroniu Śl, Ochotniczą Straż Pożarną, szkoły i przedszkola, bale charytatywne, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - na której od lat prowadzi licytacje, organizacje imprez sportowych i kulturalnych
     Przez lata związana z OSP STARY GIERAŁTÓW, trzy kadencje pełniła funkcję prezesa, obecnie honorowego prezesa. Jest także członkiem Zarządu Miejskiego ZOSP RP, będąc sekretarzem komisji rewizyjnej.

DSC_0824.jpeg