• -
  • -
  • -

Jerzy Kaczmarek

      Pan Jerzy  w 1961 roku rozpoczął pracę w HSK „Violetta” i przepracował 42 lata na wielu stanowiskach pracy związanych z produkcja szkła kryształowego.
     Przez ponad 20 lat pełnił funkcję przewodniczącego związku zawodowego a przez jedną kadencję przewodniczącego rady pracowniczej. Jednocześnie czas wolny poświęcał na działalność społeczną w różnych okresach pełniąc funkcje przewodniczącego zakładowego koła Związku Młodzieży Socjalistycznej, przewodniczącego zakładowego koła Ligi Obrony Kraju a następnie przewodniczącego Miejsko-Gminnego koła Ligi Obrony Kraju, przewodniczącego Miejsko-Gminnego Porozumienia Związków Zawodowych.
     W samorządzie terytorialnym przez dwie kadencje pełnił funkcję wiceprzewodniczącego i członka prezydium Rady Narodowej, a w latach 1990 - 1994 funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej. Od roku 1989 nieprzerwanie pełni funkcję przewodniczącego komisji rewizyjnej rodzinnego ogrodu działkowego „Pod Świerkiem” w Stroniu Śl.
     Był też współzałożycielem i przewodniczącym klubu seniora działającego w latach 2011 - 2014 przy CETiK-u. W latach 1964 - 1998 grał w orkiestrze dętej przy HSK „Violetta”, a w roku 1978 był współzałożycielem przy domu kultury „Brylant” kapeli podwórkowej „Z ul.Hutniczej', której do dziś szefuje. Napisał teksty do ponad 130 piosenek i około 40 tekstów piosenek wykonywanych przez Ludowy Zespół Śpiewaczy „Siekiereczki” ze Starego Gierałtowa, którego kierownikiem był przez 10 lat.
     Od młodych lat czynnie uprawiał różne dyscypliny sportowe, w tym lekką atletykę, strzelectwo, zapasy, odnosząc znaczące sukcesy. W lekkiej atletyce był członkiem kadry młodzieżowej w biegach średnich, reprezentował Polski LZS w meczu lekkoatletycznym Polska-Czechosłowacja w biegu na 800 m. W strzelectwie posiada II klasę państwową, a w zapasach był wicemistrzem dolnego śląska. Po zakończeniu kariery zawodniczej był trenerem zapaśniczej kadry młodzieżowej woj. wałbrzyskiego, kadry dolnośląskich Ludowych Zespołów Sportowych oraz sekcji zapaśniczej LZS, a następnie TKS”Kryształ”. Pełnił też funkcje wiceprezesa okręgowego związku zapaśniczego w Wałbrzychu oraz przez jedną kadencję funkcję wiceprezesa TKS „Kryształ”.
     W latach 1983 - 1993 przewodniczył komitetowi organizacyjnemu górskiego biegu maratońskiego, organizowanego przez związek zawodowy przy HSK „Violetta”. Jego działalność zawodowa i społeczna została doceniona i nagrodzona wieloma odznaczeniami państwowymi, między innymi:
-Złotą odznaką związku zawodowego chemików, nadaną w 1973 r.
-Złotą odznaką „Zasłużony Działacz LOK” nadaną w 1976 r.
-Srebrnym Krzyżem Zasługi nadanym w 1976 r.
-Złotą Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” nadaną w 1983 r.
-Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski nadanym w 1987 r.
-Odznaką „Zasłużony dla Przemysłu Szklarskiego” nadaną w 1987 r.
-Srebrna Odznaką „Za Zasługi w Krzewieniu Piłki Nożnej w woj. wałbrzyskim” nad. w 1987 r. -Odznaką „Za Zasługi dla Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych” nadaną w 200I r.
-Odznaką „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” nadana w 2007 r.