AKTUALIZACJA! Zakończono konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033

Sprawozdanie z konsultacji

1. PDFSprawozdanie_z_konsultacji_GPR-2.pdf (139,83KB)
2. PDFProjekt_GPR_Stronie_Śląskie.pdf (8,27MB)
3. PDFZałącznik nr 1 Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie.pdf (4,21MB)

OBWIESZCZENIE

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033

Burmistrz Stronia Śląskiego, działając na podstawie art. 6 oraz art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu.

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 24 maja 2023 r. do dnia 22 czerwca 2023 r. w postaci:

 1. Zbierania uwag w postaci wypełnionego papierowego lub elektronicznego formularza uwag.

Formularz dostępny będzie:

 • na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie: www.stronie.pl;
 • na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.stronie.pl;
 • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

 

Wypełnione formularze należy dostarczyć:

 • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: biuroburmistrza@stronie.pl;
 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie;
 • lub bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

 

 1. Wypełnienia ankiety on-line dostępnej pod adresem: https://forms.office.com/e/NVqXUv0qVu
 2. Spotkania konsultacyjnego on-line, przeprowadzonego za pośrednictwem platformy Microsoft Teams z interesariuszami rewitalizacji, na którym zostaną omówione główne założenia Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 czerwca
  2023 r. o godz. 10:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 16 czerwca 2023 r. klikając w podany link: https://forms.office.com/e/sFYwVCZYec. Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego.

Uwagi do projektu Programu można składać do 22 czerwca 2023 r. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.

Poniższe materiały informacyjne zostaną zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie podmiotowej Gminy w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.stronie.pl i stronie www.stronie.pl  oraz dostępne w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie:

 • zarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033,
 • formularz zgłaszania uwag,
 • projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033 wraz z załącznikami.

Informacje o konsultacjach społecznych zostaną podane do publicznej wiadomości:

 • na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.stronie.pl/;
 • na stronie internetowej www.stronie.pl;
 • na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie;
 • w mediach społecznościowych.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Stronie Śląskie, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Aktualności oraz więcej informacji dotyczących procesu rewitalizacji dostępne są na stronie: www.stronie.pl.

PDFZarządzenie Burmistrza Stronia Śląskiego w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.pdf (13,87MB)

PDFZałącznik nr 1 Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Stronie Śląskie.pdf (4,32MB)

DOCXZałącznik nr 2 do Zarządzenia - Formularz zgłaszania uwag.docx (20,22KB)