KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH Śnieżniczanki - Stara Morawa

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH ŚNIEŻNICZANKI - STARA MORAWA

NIP: 8811497174;    REGON: 382250933

Adres siedziby:

 • Stara Morawa 9
 • 57-550 Stronie Śląskie

Adres do korespondencji:

 • jw.
  • tel.:+48 784907123
  • e-mail: marzena.stolypko@onet.pl
    

Skład  Zarządu:

 • Marzena Stołypko - Przewodnicząca
 • Joanna Ciastowska - Zastępca Przewodniczącej
 • Kaja Tendaj - Członek Zarządu

 • Liczba członków organizacji: 17; liczba wolontariuszy: 17
 • Forma prawna organizacji - rejestrowane, inne
 • Data rejestracji: 21 grudnia 2018r.

Cele działania:

Rozwój kultury ludowej.

Prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich.

Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet.

Inicjowanie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi

Propagowanie badania profilaktyczne oraz różne formy aktywności fizycznej


data aktualizacji: 18.04.2023, M. Stołypko

KGW Śnieżniczanki.jpeg

stara morawa KGW.png