Mapa wszystko Ci powie – wydanie mapy turystycznej okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta, 2015 r.

Mapa jest najbogatszym źródłem informacji dla turysty, pokazuje bowiem większość elementów tworzących przestrzeń. Mapa jest także niezbędna dla właściwej orientacji w górskim terenie, dzięki czemu zwiększa bezpieczeństwo turysty. W ramach projektu, opracowana i wydana została mapa turystyczna okolic Stronia Śląskiego i Starego Mesta w skali 1:35 000, w nakładzie 30 000 szt. Poza treścią topograficzną, rewers mapy zawiera informator w języku polskim, czeskim, angielskim i niemieckim, w tym wykaz atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych i gastronomicznych. 

Mapy są bezpłatne i otrzymać je można w:

- informacji turystycznej w Stroniu Śląskim  (w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury, w siedzibie PTTK oraz na basenie),

- w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim,

- w informacji turystycznej w ratuszu w Starym Meste,

- w informacji turystycznej na rynku w Kłodzku oraz w informacji turystycznej we Wrocławiu (Dworzec PKP).