Grant PPGR

Logotypy__CPPC.jpeg

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;

Łączna wartość dofinansowania: 2500 zł

W Gminie Stronie Śląskie w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" wpłynął tylko jeden wniosek.
Beneficjent otrzyma laptopa wraz z oprogramowaniem w kwocie 2500 zł.

Więcej informacji o projekcie: https://www.gov.pl/web/cppc/v-os-react-eu

"Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19" , w związku ze wsparciem z REACT-EU

 

banner_na_strone_PPGR.jpeg